• Demokracja i wolny rynek wymagają narzędzi

  Krzysztof Żmijewski
 • Energetyczne dylematy – skąd prąd?

  Krzysztof Żmijewski
 • Informacja dla Pana Wojciecha

  Krzysztof Żmijewski
 • Odnowienie odnawialnych

  Krzysztof Żmijewski
 • Inteligencja sieci

  Krzysztof Żmijewski
 • Gospodarka niskoemisyjna – szansa czy represja?

  Krzysztof Żmijewski
 • Dęcie w Jamalskie trąby

  Krzysztof Żmijewski
 • Czy jestem ekoterorystą?

  Krzysztof Żmijewski
 • Szukanie dziury w całym

  Krzysztof Żmijewski
 • Zielone piekło – pacta sunt servanda

  Krzysztof Żmijewski

O sobie

Ekspert ds. strategicznego zarządzania i infrastruktury. 1990-2001 wiceminister budownictwa, prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych i członek zarządu Polkomtel. Obecnie Sekretarz Generalny Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji, członek międzyresortowego zespołu ds. Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, członek Zespołu Systemu Bezpieczeństwa Narodowego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Autor dwóch ustaw.