• Demokracja i wolny rynek wymagają narzędzi

  Poniżej zamieszczam moje wypowiedzi z seminarium „Finansowanie projektów sektora energii w nowej perspektywie finansowej 2014-2020” zorganizowanego przez Kancelarię Prezydenta RP 4 lipca 2013 r. W energetyce jest bardzo źle, inwestorzy nie inwestują, dlatego bardzo dobrze, że jest to Seminarium (szkoda, że nie publiczne, opinii publicznej należy się kompetentna informacja). CZYTAJ WIĘCEJ
 • Energetyczne dylematy – skąd prąd?

  Nie można zjeść ciastka i mieć ciastka i być jednocześnie na diecie i zrobić sobie tłusty czwartek i trzeba to sobie i innym jasno powiedzieć. Jeżeli nie traktować polityki jedynie, jako sztuki utrzymywania się u władzy (po machiawelsku), lecz przyjmować (po arystotelesowsku), jako rodzaj sztuki rządzenia państwem, której celem jest dobro wspólne – to można z łatwością dojść do wniosku, iż istotą polityki jest umiejętność (a i szuka) osiągania optymalnych celów przy niewystarczających środkach (przy wystarczających żadna sztuka – każdy potrafi, no prawie każdy). Mówiąc prościej to sztuka mądrego wyboru, ustalania celów, priorytetów, zgodnej z nimi selekcji działań i wreszcie ich realizacji. Hop siup, łatwo powiedzieć – gorzej wykonać. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Informacja dla Pana Wojciecha

  Szanowny Panie Wojciechu, nawiązując do mojego wpisu sprzed tygodnia „Inteligencja sieci” staram się nadrobić brak zidentyfikowanej przez Pana informacji na temat niskoemisyjnej energetyki prosumenckiej (przydomowej) i przesyłam zestaw linków, pod którymi można obserwować przebieg debaty dotyczącej energetyki odnawialnej i kogeneracji. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Odnowienie odnawialnych

  Mamy trudną sytuację w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii. Zagraniczni inwestorzy najpierw ostrzegali rząd, że sytuacja zmusi ich do wyjazdu z polski – a potem ostrzeżenie to zrealizowali. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Inteligencja sieci

  „Właśnie na podkomisji gospodarki wycięto z małego trójpaku inteligentne liczniki i sieci” – takiego SMS dostałem od znajomego 14 maja br. uczestnicząc w jednej z sesji katowickiego Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Oczywiście podzieliłem się tą informacją z uczestnikami debaty – wzbudziła ona znaczne poruszenie, szczególnie na sesji zatytułowanej „Inteligentna energetyka – smart grid i smart utilities”. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Gospodarka niskoemisyjna – szansa czy represja?

  Pojęcie gospodarki niskoemisyjnej, do niedawna obecne tylko na specjalistycznych seminariach ekologów, pojawiło się w około budżetowych dokumentach Unii Europejskiej i to od razu w sposób dający się zauważyć. Komisja Europejska podkreśla racje stojące za przeznaczaniem środków unijnych na wspieranie rozwoju takiej właśnie gospodarki. Kwestia rozwoju gospodarki niskoemisyjnej budzi jednocześnie wielkie emocje, niektórzy upatrują w niej ogromną szansę dla zjednoczonej Europy inni uważają, że idea ta będzie dla gospodarki europejskiej wręcz zabójcza. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Dęcie w Jamalskie trąby

  Prezydent Rosji przekazał opinii publicznej nie do końca prawdziwą informację, którą zaskoczony był premier Polski. Coś się stało, nie wiadomo dokładnie co, ale media uznały, że da się z tego zrobić sensację. Niech się czytelnik trochę poemocjonuje – w końcu o to przecież chodzi we współczesnym „dziennikarstwie”. Niestety. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Czy jestem ekoterorystą?

  Na wczorajszej (27. mar. 2013) debacie zorganizowanej przez Dziennik Gazetę Prawną i BASF zostałem zmuszony do zadeklarowania się jako ekoterorysta. Debata poświęcona była wpływowi europejskiej polityki klimatycznej na kondycję europejskiego przemysłu chemicznego. Łatwo zgadnąć, że przedstawiciele tego przemysłu wpływ ten oceniają negatywnie. Trudno im się z resztą dziwić, bo polityka klimatyczna podraża koszty produkcji. Koszty w Europie, bo poza Europą opłacalność produkcji wzrostu – o różnicę w cenie kosztu emisji. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Szukanie dziury w całym

  Internet to medium o niezwykłej sile rażenia. Jak każdej broni, można go wykorzystać do zaatakowania nielubianych celów. A oto historia, którą można by kompletnie zignorować, gdyby dotyczyła tylko mnie – osobiście i prywatnie. Jednak że sprawa dotyczy próby zdyskredytowania ludzi o wielkich zasługach dla kraju, działających społecznie dla idei niezwykle dla tego kraju ważnej. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zielone piekło – pacta sunt servanda

  W Sejmie odbyło się niezwykle interesujące posiedzenie Podkomisji ds. Energetyki zwanej zazwyczaj Komisją Czerwińskiego od nazwiska jej przewodniczącego. Tłok taki, że trudno szpilkę wcisnąć! A co wzbudziło takie zainteresowanie, spytacie Państwo? Powodem tak wielkiego zainteresowania jest niezwykle intrygujące zjawisko, które na pierwszy rzut oka ma wszelkie znamiona cudu. Żartować jednak w tej kwestii się nie powinno, bo dla wielu inwestorów to nie ciekawostka, lecz dramat, a dla niektórych być może już tragedia. CZYTAJ WIĘCEJ